Geen producten (0)

Voorwaarden

KvK nummer 70666881  
BTW nummer NL179921940B02  
Algemene voorwaarden webshop Olliekidz.nl
Olliekidz.nl gevestigd te Dordrecht.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Olliekidz.nl  voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Olliekidz.nl erkend.

Artikel 2 Levertijd
2.1 Een door Olliekidz.nl opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Olliekidz.nl zijn, waarna Olliekidz.nl zal trachten om binnen 14 werkdagen levering te doen plaatsvinden.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Olliekidz.nl (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 14 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Olliekidz.nl is NIET aansprakelijk voor het verlies, te laat ontvangen of beschadiging van de post. Wel is het mogelijk, om tegen extra betaling, uw pakket te laten verzekeren. U kunt dit vermelden bij uw bestelling (bij `eventuele opmerkingen`) Of u kunt uw bestelling komen afhalen. Als uw bestelling wordt verstuurd ontvangt u hiervan altijd een mailtje.

Artikel 3 Garantie
3.1 Olliekidz.nl biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
3.2 Olliekidz.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
3.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Olliekidz.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Olliekidz.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan Olliekidz.nl schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende labels) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Olliekidz.nl is niet verantwoordelijk voor evt afwijkende kleur die op foto’s niet in het echt weergegeven kunnen worden.
3.4 Olliekidz.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen: bewuste roekeloosheid,
3.5 Olliekidz.nl is niet aansprakelijk voor eventueel letsel na gebruik van de producten van Olliekidz.nl. Gebruik van producten is volledig op verantwoording van afnemer. Afnemer zal Olliekidz.nl hiervan niet aansprakelijk stellen.

Artikel 4 Betaling
4.1 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag,waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
4.2 Het gehele bedrag moet na het invullen van de gegevens overgemaakt worden op rekeningnummer NL41KNAB0257037721 tnv Olliekidz.nl te Dordrecht.
4.3 Is de betaling na 2 aanmaningen niet ontvangen, schakelen wij een incassobureau in. Dit brengt extra kosten voor de debiteur met zich mee.

Artikel 5 Voorwaarden Retour zenden van een product

5.1 U dient een retourzending binnen 7 dagen na ontvangst vooraf aan ons te melden via de website (www.Olliekidz.nl)
5.2 Stuur uw product naar ons adres (dit wordt bekend gemaakt in de retourmail die u ontvangt na melding)
5.3 Uw retourzending moet binnen 5 werkdagen bij ons binnen zijn, tenzij anders overeen gekomen.
5.4 Het product mag geen vlekken of defecten vertonen. En het moet voorzien zijn met de originele labels.
5.5 Verzendkosten zijn voor eigen rekening van afnemer.
5.6 Zendingen die niet of niet voldoende gefrankeerd zijn, worden door ons niet in ontvangst genomen.
5.7 Producten die speciaal voor u op maat gemaakt zijn, kunnen NIET geretourneerd worden.
5.8 Een retour wordt door ons vermaakt. Indien u nieuwe maten wenst, besteld u opnieuw in de webshop.
5.9 Per artikel berekenen wij €5 aan maakkosten. Deze kosten worden in mindering gebracht bij uitbetaling van uw tegoed.
 
Door een bestelling te plaatsen in onze webshop, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Olliekidz.nl
Facebook Twitter

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.